Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Skjenkeregler for helligdager

Regler om skjenking av alkoholholdig drikk finnes i alkohollovens kapittel 4, og tidsinnskrenkninger for skjenking følger av § 4-4 første ledd.

I Alkoholloven finnes det ingen spesifikke regler for helligdagene, men kommunen din kan ha fastsatt egne regler. For å være sikker på hva som er gjeldende praksis for ditt serveringssted, må du kontrollere hvilke endrede skjenketider som eventuelt gjelder i din kommune. Lokale forskrifter for ulike kommuner finner du her  

Kommunen avgjør for ditt skjenkested

Så lenge en kommune holder seg innenfor maksimaltidene fastsatt i Alkoholloven, kan den utvide eller innskrenke den tillatte tiden for skjenking for hele kommunen og/eller det enkelte skjenkested. Skjenketiden kan ikke innskrenkes i hele dager, men det kan fastsettes forskjellige skjenketider for ulike dager og for ulike deler av året. 
Utvidelser eller innskrenkninger kan skje ved forskrift eller i form av vedtak for det enkelte skjenkested. Skjenketidene kan derfor variere mellom ulike skjenkesteder, f.eks. på grunn av beliggenhet eller driftsform. Ulike deler av ett skjenkested kan ha ulike skjenketider, f.eks. kan man ha en mer begrenset tid for uteserveringen.
Dersom din kommune ikke har fastsatt egne regler, gjelder normaltidene i alkoholloven. 

Normaltider

Alkoholloven deler alkoholholdig drikke i ulike grupper. Det viktigste skillet går mellom drikk med under og over 22 volumprosent alkohol. Tidsinnskrenkningene for de ulike gruppene er som følgende:


Gruppe 1 og 2: drikk som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol Skjenking av denne gruppen kan skje fra kl. 08.00 til kl. 01.00

Gruppe 3: drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol (brennevin).Skjenking av denne gruppen kan skje fra kl. 13.00 til kl. 24.00

Maksimaltider

Alkoholloven inneholder også noen absolutte regler. Skjenking av drikke i gruppe 3 er forbudt mellom kl. 03.00 og 13.00. Skjenking av drikke i gruppe 1 og 2 er forbudt mellom kl. 03.00 og 06.00. Tiden for skjenking av drikke i gruppe 3 kan ikke utvides utenfor den tiden det kan skjenkes drikke fra gruppe 1 og 2. Skjenkingen skal opphøre senest ½ time før stedet stenger.

Gode opplæringsrutiner er viktig

Hver enkelt kommune kan ha sine særegne problemstillinger, på grunn av ulike skjenkesteder, geografiske og demografiske forhold osv. Nå som vi går inn i sommersesongen, har Øyvind Giæver, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, følgende oppfordring:
– I perioder hvor skjenkesteder ansetter flere midlertidig ansatte, anser vi det som særlig viktig at det er gode opplæringsrutiner for ansatte på skjenkestedet.

Overnattingssteder er unntatt begrensningene

Med «overnattingssted» menes utleie av rom mot betaling. Campinghytter omfattes ikke. På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk under 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i Alkoholloven. Alkoholholdig drikk som inneholder mer enn 22 volumprosent alkohol kan imidlertid bare skjenkes i den ordinære skjenketiden. Det er også en forutsetning at skjenking til overnattingsgjester skjer utenfor overnattingsstedets ordinære skjenkesteder. Skjenking vil f.eks. kunne skje i resepsjonen eller på rommene. 
I bevillingsvedtaket må det komme tydelig frem at bevillingen gjelder for to typer gjester: De som overnatter og de som ikke gjør det.

Foto: Colourbox