Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

ER-AN Veikro, Søfteland - Årets kunde i ASKO Servering!

Tradisjonen tro ble "Årets kunde" kåret på NorgesGruppens og ASKO Servering sine kunde- og leverandørdager (KLD).

Her er juryen begrunnelse:

•  Årets kunde har god utvikling og vekst som gjenspeiles i god drift.

•  Årets kunde er et samlingspunkt i nærmiljøet.

•   Årets kunde er nytenkende og preges av innovasjon som bidrar til fortsatt vekst.

•  Årets kunde er lojal til kjede-avtaler, har systemer for rasjonell og effektiv drift og er en god ambassadør for ASKO Servering.

I vurderingen av kandidaten er følgende lagt til grunn:

Fin utvikling og vekst gjenspeiler god drift, og er noe alle bedrifter og virksomheter i bransjen er avhengig av, både for å sikre lønnsomhet og utvikling. Juryen har også vurdert evnen til å være nyskapende, gjennom å utvikle nye konsepter og gjennom å raffinere og forbedre det konseptet man har.

I vurderingen er det også lagt vekt på virksomhetens evne til å markedsføre seg og sitt produkt overfor de målgruppene man ønsker å nå.

Sist men ikke minst er vi opptatt av hvordan man klarer å nyttiggjøre seg systemer for rasjonell og effektiv drift, for eksempel når det gjelder varebestilling og leverandøroppfølging. Det betyr bl.a. at vi ser på lojalitet i forhold til avtaler.

Vi gratulerer ER-AN med utmerkelsen!

Det er et omfattende arbeid som ligger bak kåringen av "årets kunde". Det velges kandidater fra ASKO Servering sine mer enn 12000 kunder. De nominerte vurderes så av en jury fra ASKO Servering sin ledergruppe.